Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
     

 
ปรับเปลี่ยนระยะเวลาการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 20 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 82 
 
กำหนดเหตุผลความจำเป็นอย่างยิ่งกรณีการโอนข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่บรรจุใหม่ [ 20 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 65 
 
การดำเนินงานส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (ด่วนที่สุด) [ 20 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 44 
 
การบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ [ 20 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 74 
 
เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 20 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 157 
 
แนวทางการปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด) [ 19 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 73 
 
การกำหนดอัตราค่าอาหารตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 (ด่วนที่สุด) [ 19 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 67 
 
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)เชิงรุก ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 [ 19 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 41 
 
โครงการเฝ้าระวังโรคเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2562 [ 19 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 71 
 
   1      2      3     (4)     5      6      7      8     ....หน้าสุดท้าย >> 777
     

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพ อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี 61130 โทรศัพท์ : 056-545-276
จำนวนผู้เข้าชม 1,729,597 เริ่มนับ 9 ก.ย. 2558
จัดทำโดย : NAXsolution.com